Zamenika ministra obrazovanja je uporedio istopolni brak sa opštenjem sa životinjama

Tomasz Rzymkowski, od 2019 član vladajuće poljske stranke, partije Prava i Pravde, započeo je svoju političku karijeru kao član krajnjeg desničarskog, ultra-nacionalističkog Nacionalnog pokreta. Nacionalni pokret je politčka partija koja javno zagovara ksenofobična, antisemitska i anti-LGBT+ uverenja.


Rzymkowski lično je u junu prošle godine na Twitter-u povodom predsedničkih izbora podelio crtež u kojem se homoseksualnost poredi sa opštenjem sa žvotinjama rekavši:
“28. juna ne biramo samo predsednika republike Poljske, takođe pravimo civilizacijski izbor. 
Hoćemo li izabrati Poljsku gde je brak zajednica muškarca i žene, ili Poljsku gde je “brak” između dva muškarca ili muškarca i koze?”


Rzymkowski je takođe izjavljivao da je homoseksualnost štetna, kako moralno, tako i društveno, nazivao je grehom i ponašanjem štetnim po društvo.


Unapređenje Rzymkowskog će imati ogroman uticaj na obrazovni sistem u Poljkoj čime on predstavlja veliku opasnost po, kako edukaciju o LGBT+  temama u školama, tako i po same LGBT+ učenike, a uzveši u obzir njegova druga uverenja i stavove koje je javno delio, njegovo unapređenje biće veoma štetno i po Jevreje, strance, žene i, uopšte, ideju slobode i ravnopravnosti u Poljskoj.

congrats on pressing f12