Upravni odbor

aleksandar macasev

Aleksandar Maćašev već neko vreme živi i radi u Njujorku. Poznat je po izuzetnim ostvarenjima u oblasti grafičkog dizajna, provokativnim i kritički intoniranim radovima, ali i po umetničkim projektima u kojima je istraživao forme komunikacije intimnih dnevnih vizuelnih zapisa i interaktivnost novih tehnologija. Bio je saradnik na projektima Kvirije – Centra za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti (logotip organizacije i učešće na Kvirija kalendaru 2010), Labrisa – organizacije za lezbejska ljudska prava (logotip za kampanju Ljubav je zakon) i Parade ponosa Beograd (Queer salon 2010).

biljana cincarevic Biljana Cincarević je do sada učestvovala na brojnim grupnim i samostalnim izložbama. U svojim radovima bavi se kritikom savremenog društva, rodnim stereotipima, religijom i prezentacijom žene u savremenom društvu. U okviru njenog društvenog i političkog angažmana Biljana je bila aktivna članica LDP-a, i prepoznata je kao izrazita kritičarka organizovane religije. Pokretačica je nekoliko inicijativa za ljudska prava. Pored ljudskih prava interesuje se i za ekologiju. Jedna je od nekoliko javnih ličnosti u Srbiji koja svojim učešćem u projektima LGBT organizacija daje nesebičnu podršku afirmaciji prava ove društvene grupe.
sasa gajin Saša Gajin je doktor pravnik nauka i vanredni profesor na pravnom fakultetu UUB. Aktivno je uključen u rad organizacija civilnog društva sa kojima veoma intenzivno sarađuje u izradi nacrta zakona. Organizovao rad i učestvovao u izradi brojnih modela zakona. Kao član radne grupe učestvovao u izradi sedam zakonskih tekstova koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije: Zakon o javnom informisanju, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o oglašavanju, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o registrovanim partnerstvima i Zakon o pravnim posledicama promene pola.
apostolis karabairis Apostolis Karabairis je osnivač i član organizacionog odbora Solun Prajda. Bio je angažovan u nekoliko velikih organizacija poput: OSCE, gde je radio u timovima za posmatranje izbora, fondacije Kokkalis, Centru za evropske studije, Fondaciji za evropsku i spoljnu politiku u mnogim drugim. Od 2013.godine angažovan je u Solunskoj Paradi ponosa gde radi kao administrativni koordinator i odgovoran je za umreževanje sa organizacijama Istočne Evrope.
anasatsia danilova Anastasia Danilova je LGBT aktivistkinja i izvršna direktorka organizacije GenderDoc iz Moldavije jedine organizacije u njenoj zemlji koja se zalaže za prava LGBT osoba. Pre pozicije izvršne direktorke radila je kao koordinatorka Ženskog programa u istoj organizaciji. Članica je upravog odbora ILGA, jedne od najvećih svetskih mreža za promociju prava LGBT osoba.