Goran Miletić je programski direktor za Zapadni Balkan međunarodne organizacije Civil Rights Defenders. U LGBT aktivizam je uključen još od početka osnivanja LGBT pokreta u Srbiji, ranih devedesetih. Kao pravnik za ljudska prava bio je uključen i izradu i usvajanje nekoliko važnih antidiskriminacionih zakona u Srbiji.

Iskustvo je sticao u Centru za humanitarno pravo, ali i kroz saradnju sa velikim brojem organizacija civilnog društva. Do sada je bio učesnik više stotina okruglih stolova, debata, radionica i posebno je posvećen radu sa mladima. Inicijator je Beogradskoj Prajd Foruma koji se sa velikim uspehom održava od 2010.godine neposredno pre Prajd šetnje i koji je do sada ugostio veliki broj predstavnika/ca međunarodnih institucija, inostranih i domaćih organizacija, ali i predstavnika/ca medija, aktivista/kinja i javnih ličnosti.