Spisateljica, feministkinja i aktivistkinja za LGBTTIQA i ženska prava. Aktivna u Labrisu, organizaciji za lezbejska ljudska prava iz Beograda od 2013. do 2016. godine gde je radila na polju komunikacija. Od 2012. koordinatorka je FemSlam sportske neformalne fudbalske grupe iz Beograda koja okuplja LBTQ žene sa ciljem osnaživanja kroz sport. Njena angažovana poezija i proza prevođeni su na engleski, nemački, makedonski, slovenački i poljski. Predsednica je udrženja DA SE ZNA!.