Najpre volontira u izbegličkim centrima, a kasnije sarađuje sa organizacijama koje se bave ženskim pravima i pravima osoba sa invaliditetom. Od 2001. sarađuje sa Ženama u crnom, gde radi kao koordinator Mreže za prigovor savesti. Nakon toga angažovan je na programu fundraisinga u Rekonstrukciji – ženski fond. Jedan je od osnivača Queeria – Centra za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti. Član organizacionog odbora Parade ponosa 2009. i 2010. Sa grupom aktivista/kinja koji/e su angažovani/e na Paradi ponosa 2010. osniva udruženje građana Parada ponosa Beograd.

Član je upravnih odbora Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije kao i fondacije KulturHak. Nekoliko puta o stanju LGBT+ prava govori u Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji.

2015. godine progašen je za jednog od pet najboljih LGBT+ aktivista u svetu u okviru selekcije za nagradu David Kato – glas i vizija.