Aktivistički angažman počinje u beogradskom Anti-trafiking centru u kome je radi na nekoliko pozicija, među kojima se posebno izdvaja angažman u organizaciji prvog izdanja Vagininih monologa.

Aktivan u mirovnim i feminističkim organizacijama, kao i u okviru međunarodne antirasističke mreže UNITED gde je tri puta član međunarodne organizacione grupe. Jedan je od osnivača Queeria centra u kome je i danas angažovan. Član je organizacionog odbroa Parade ponosa 2009. i 2010. godine i jedan je od osnivača istoimenog udruženja građana 2010. godine.

Član je upravog odbora Beogradskog feminističkog festivala BeFem i fondacije KulturHak.

Učesnik je velikog međunarodnog programa Rainbow Leaders (2014.godine).

Ko-urednik je nekoliko publikacija: Zbornik intervjua Dnevnik (Queeria centar 2010. godine), edicije Optimizam (Queeria centar) zbornika Zemlja koja ne prihvata ponos (Queeria centar 2014.), Drugi (Queeria centar) i jedan je od pokretača Queeria kalendara, prvog LGBT projekta koji je uključivao ličnosti iz javne sfere.