Sofija Todorović

Sofija Todorović

“Istinski uvid u stanje ljudskih prava stekla sam kroz aktivizam. Prajd je za mene uvek bio svojevrstan vid aktivizma. Svi ljudi treba da budu jednaki u svojim pravima, a naše razlike koje nas međusobno ne ugrožavaju ne smeju se koristiti kao povod za diskriminaciju” .