Filip Kocevski

Filip Kocevski

“Aktivizam je sastavni deo mog života već više od 15 godina. Borba za ravnopravnost i očuvanje prava različitih grupa našeg društva je nešto čemu su me roditelji naučili. Smatraću da sam uspešno obavio svoj zadatak u aktivizmu, onda kada vidim svoj udeo u ostvarivanju podjednakih prava LGBT+ osoba i ostatka našeg društva”.