Aleksandar Savić

Aleksandar Savić

“ Uvek sam birao da budem ono što jesam, bez obzira na reakcije okoline i upravo to iskustvo koje sam imao u borbi da budem ono što jesam me je motivisalo da budem mali deo bitke za bolje društvo. Pored LGBT+ prava posebno mi je bliska borba za rodnu ravnopravnost i prava životinja” .