Prajd ljudiboban stojanovic

Boban Stojanović, izvršni direktor

Najpre volontira u izbegličkim centrima, a kasnije sarađuje sa organizacijama koje se bave ženskim pravima i pravima osoba sa invaliditetom.  Od 2001. sarađuje sa Ženama u crnom, gde radi kao koordinator Mreže za prigovor savesti. Nakon toga angažovan je na programu fundraisinga u Rekonstrukciji – ženski fond. Jedan je od osnivača Queeria – Centra za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti. Član organizacionog odbora Parade ponosa 2009. i 2010. Sa grupom aktivista/kinja koji/e su angažovani/e na Paradi ponosa 2010. osniva udruženje građana Parada ponosa Beograd.

Član je upravnih odbora Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije kao i fondacije KulturHak. Nekoliko puta o stanju LGBT+ prava govori u Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji.

2015. godine progašen je za jednog od pet najboljih LGBT+ aktivista u svetu u okviru selekcije za nagradu David Kato – glas i vizija.

adam puskar

Adam Puškar, menadžer za online zajednicu

Aktivistički angažman počinje u beogradskom Anti-trafiking centru u kome je radi na nekoliko pozicija, među kojima se posebno izdvaja angažman u organizaciji prvog izdanja Vagininih monologa.

Aktivan u mirovnim i feminističkim organizacijama, kao i u okviru međunarodne antirasističke mreže UNITED gde je tri puta član međunarodne organizacione grupe. Jedan je od osnivača Queeria centra u kome je i danas angažovan. Član je organizacionog odbroa Parade ponosa 2009. i 2010. godine i jedan je od osnivača istoimenog udruženja građana 2010. godine.

Član je upravog odbora Beogradskog feminističkog festivala BeFem i fondacije KulturHak. Učesnik je velikog međunarodnog programa Rainbow Leaders (2014.godine). Ko-urednik je nekoliko publikacija: Zbornik intervjua Dnevnik (Queeria centar 2010. godine), edicije Optimizam (Queeria centar) zbornika Zemlja koja ne prihvata ponos (Queeria centar 2014.), Drugi (Queeria centar) i jedan je od pokretača Queeria kalendara, prvog LGBT projekta koji je uključivao ličnosti iz javne sfere.

bojana ivkovic

Bojana Ivković, koordinatorka programa Razgovori sa zajednicom

Saradnica je Parade ponosa Beograd od 2012.godine. Članica je organizacionog tima 2012-2014, a od 2015 angažovana je na programu Razgovori sa zajednicom. U okviru svog aktivističkog angažmana bila je saradnica Labrisa – organizacije za lezbejska ljudska prava u okviru programa lobiranja i zagovanja.

Bojana je jedna od retkih žena u domaćem LGBT aktivizmu koja je o svom životu, iskustvima i pravima govorila u mejnstrim medijima i na taj način približila lezbejsku egzistenciju široj javnosti.

goran miletic

Goran Miletić, koordinator Pride Foruma

Goran Miletić je programski direktor za Zapadni Balkan međunarodne organizacije Civil Rights Defenders. U LGBT aktivizam je uključen još od početka osnivanja LGBT pokreta u Srbiji, ranih devedesetih. Kao pravnik za ljudska prava bio je uključen i izradu i usvajanje nekoliko važnih antidiskriminacionih zakona u Srbiji.

Iskustvo je sticao u Centru za humanitarno pravo, ali i kroz saradnju sa velikim brojem organizacija civilnog društva. Do sada je bio učesnik više stotina okruglih stolova, debata, radionica i posebno je posvećen radu sa mladima. Inicijator je Beogradskoj Prajd Foruma koji se sa velikim uspehom održava od 2010.godine neposredno pre Prajd šetnje i koji je do sada ugostio veliki broj predstavnika/ca međunarodnih institucija, inostranih i domaćih organizacija, ali i predstavnika/ca medija, aktivista/kinja i javnih ličnosti.

dragoslava barzut

Dragoslava Barzut, webmaster

Spisateljica, feministkinja i aktivistkinja za LGBTTIQA i ženska prava. Aktivna u Labrisu, organizaciji za lezbejska ljudska prava iz Beograda od 2013. do 2016. godine gde je radila na polju komunikacija. Od 2012. koordinatorka je FemSlam sportske neformalne fudbalske grupe iz Beograda koja okuplja LBTQ žene sa ciljem osnaživanja kroz sport. Njena angažovana poezija i proza prevođeni su na engleski, nemački, makedonski, slovenački i poljski. Predsednica je udruženja DA SE ZNA!

ivan djuric

Ivan Đurić, rad sa volonterima/kama

Ivan je rođen 1988. godine u Beogradu. Nakon završene XIII beogradske gimnazije, studirao je na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu i Fakultetu za pravno-političke studije u Novom Sadu.

Od 2003. godine svira bendžo u bendu Irish Stew, koji neguje irski-pop zvuk, jedinstven na ovim prostorima. Sa Irish Stew-om je izdao tri albuma, uz više stotina koncerata u zemlji, regionu i šire.

Vođen uspešnim iskustvima iz učeničkog parlamenta, Ivan 2005. godine ulazi u aktivističke vode – kroz Liberalno-demokratsku partiju i Omladinsku grupu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, čiji je jedan od osnivača.

anita mitic

Anita Mitić, rad sa volonterima/kama

Rođena 14. maja 1990. godine. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer politikološki. Anita se priključila Inicijativi mladih za ljudska prava 2009. godine kao aktivistkinja u kampanji „Ja sam srce Srbije“. Školu nove politike je završila 2011. godine, a Školu tranzicione pravde Fonda za humanitarno pravo 2012. godine. Pored ove dve škole koje smatra najznačajnijima, Anita je završila mnoge edukativne programe, uključujući i letnju školu na Američkom univerzitetu na Kosovu i Školu ljudskih prava Helsinškog odbora za ljudska prava. Na festivalu Dani Sarajeva, Anita je 2009. radila kao tim liderka volontera, dok je 2012. godine bila koordinatorka festivala. Najznačajniji projekti na kojima je radila su: Prishtina Youth Summit, Visiting Program, Young Leaders Program for Central Europe i Baterija.

Anita piše tekstove za veb portale Kosovo 2.0 i Peščanik. Volontirala je tokom kampanje „Skupljanje milion potpisa za REKOM“. Radila je produkciju nagrađivanog filma „Momci, gde ste“.