Vizuelna reprezentacija i tipologizacija kvir identiteta

Simona i Nikola će pričati o vizuelnoj reprezentaciji različitih kvir identiteta i načinu na koji se identiteti tipologizuju prema ovoj reprezentaciji. Govoriće o stereotipima koji se stvaraju na osnovu vizuelnih elemenata, kako se oni stvaraju, koji su njihovi značaji za emancipaciju, ali i o postojanju negativnih posledica takvih stereotipa. Na primerima mode, podelama “uloga” prema telesnim karakteristikama, klabing scene i dreg kulture, i elemenata iz svakodnevnog života, pokušaće da identifikuju na koje sve načine se različitosti seksualnih orijentacija i rodnih identiteta i izražavanja odnose prema izgledu i pojavnosti kvir osoba.

Ana Simona Zelenović (Kolumnistkinja)

Nikola Planojević (Psiholog i aktivista)
Vreme:18h

The event is finished.