Projekcija filma: ‘’Roditelju izađi’’ u 19:30

RODITELjU, IZAĐI podrazumeva kratak film u kom roditelji LGBTI dece govore o potrebi za podrškom, i diskusiju otvorenog tipa sa roditeljima – učesnicima i učesnicama programa podrške roditeljima LGBTI dece RODITELjU, IZAĐI, Grupe IZAĐI iz Novog Sada. Događaj je namenjen svim zainteresovanim građanima i građankama, a posebno članovima i članicama porodica LGBTI dece, koji/e nisu sigurni/e šta zaista misle o seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu člana/ice svoje porodice.

Vreme: 19:30

Lokacija: Polet, Cetinjska 15