Predstava: “55 Shades Of Gay” u 20:00h

Predstava 55 Shades of Gay iz Prištine, autora Jetona Neziraja, u režiji Blerte Neziraj. Komad se bavi pitanjima LGBTIQ+ politika na Balkanu/Evropi i u formi burleske pokušava da

približi kompleksnost i višestrukost današnjice LGBTIQ+ života. Predstava na nov i auten-

tičan način tematizuje pitanja tolerancije, aktivizma, borbe za ljudska prava i homofobije.

Vreme: 20:00

Prodaja karata: tickets.rs 

Lokacija: Centar za Kulturnu Dekontaminaciju, Birčaninova 21