Otvaranje Nedelje ponosa u 12:30h

U Nedelji ponosa razgovaramo o problemima i temama od značaja za LGBT+ zajednicu. Pored sada već tradicionalnih “Razgovora sa zajednicom”, tokom cele nedelje održava se niz edukativnih radionica, predavanja, konferencijama, forumima i kulturnoumetničkih događaja (film, pozorište, izložbe, performansi, itd.) koji se na razičite načine bave LGBT+ tematikom.

Vreme: 12:30

Lokacija: Dragoslava Jovanovića 2