Mehanizmi zaštite LGBT+ prava u Srbiji u 12:00h

U idealnom društvu svaki pojedinac zna svoja prava i mehanizme pomoću kojih može da ih štiti. Nažalost, veliki broj građana i građanki Srbije ne zna svoja prava koja su im garantovana ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama. Posledica toga je osećaj frustracije i čuvena rečenica “Mi obični ljudi nemamo nikakva prava!”. Posebno ranjiva društvena grupa su LGBT+ osobe koje zbog svakodnevne izloženosti diskriminaciji moraju da znaju svoja prava i kako da ih zaštite, čime ne dozvoljavaju da ih iko ponižava i da im govori da su manje vredne od ostatka stanovništva. Iz želje da LGBT+ osobe znaju svoja prava i budu ohrabrene da prijave svaku vrstu nasilja, u Prajd info centru biće održano predavanje o mehanizmima zaštite LGBT+ prava u Srbiji.

Predavač: Bojan Lazić, Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vreme: 12:00

Lokacija: Prajd Info Centar