Forum teatar performans: Neće on biti takav u 17:30h

NEĆE ON BITI TAKAV je forum teatar performans zasnovan na istinitoj priči, koji prikazuje homofobiju u porodici.

Forum teatar je vid pozorišta potlačenih koji nakon uvodnog performansa od nekoliko kratkih scena aktivno uključuje gledaoce i gledateljke da analiziraju realnost performansa i razmatraju različite načine koji bi promenili tok performansa. Performans je nastao u okviru programa omladinskog rada IZAĐI NA SCENU Grupe IZAĐI iz Novog Sada. Namenjen je svim zainteresovanim građanima i građankama, a posebno mladim LGBTI osobama, članovima i članicama njihovih porodica.

Vreme: 17:30

Lokacija: Polet, Cetinjska 15