Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i predstavnici Parade ponosa konstatovali su danas da je u protekle dve godine ostvaren pomak u obezbeđivanju ljudskih prava pripadnika LGBT zajednice i učinjen napredak u uspostavljanju tolerantnijeg društva, ali i da ima prostora da se njihov položaj unapredi.

Joksimović je istakla da je Vlada u proteklom periodu pokazala posvećenost u ostvarivanju i unapredjenju ljudskih prava manjinskih grupa i izgradnji društva koja poštuje pravo na različitost, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Ona je ponovila da je poslata poruka da Srbija ne radi na njihovom unapredjenju zbog Evrope, već zbog gradjana koji teže da žive u nediskriminatorskom društvu.

Na sastanku je konstatovano da LGBT zajednica treba da aktivnije učestvuje u naporima da se fokus u komunikaciji sa širom društvenom zajednicom stavi na približavanje problema, posebno iz domena pravne regulative sa kojima se suočavaju pripadnici ove manjinske grupe.