Povodom 10.decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava u organizaciji Parade ponosa Beograd, Saveta za ljudska prava LDP i organizacije Smart group u Nišu je održana panel diskusija pod nazivom „Jer imam pravo“.

Na tribini su govorili: Boban Stojanović (Parada ponosa Beograd), Kristina Kastelec (Savet za ljudska prava LDP), Dragan Đorđević (Odbor za ljudska prava Niš) i Marija Stojković (Savet za mlade Skupštine grada Niša).

Tribina je obuhvatila tri najvažnije teme koje se tiču LGBT zajednice i njenih prava u Srbiji: nasilje i diskriminaciju, registrovana istopolna partnerstva i Paradu ponosa.

Učesnici su zaključili da je nasilje i dalje najveći problem LGBT zajednice u Srbiji. Iako je Parada ponosa prošla bez incidenata, to ne znači da LGBT zajednica nije izložena svakodnevnim verbalnim i fizičkim napadima. Aktuelna istraživanja pokazuju da je oko 75% LGBT osoba doživelo neki oblik nasilja. LGBT osobe nemaju dovoljno poverenja u institucije, pre svega u policiju i nisu upoznate sa svim svojim pravima, pa najveći broj napada ne bude zabeležen i procesuiran. Bez strateške podrške i kampanje države, nemoguće je uticati na promenu svesti društva. Strah koji postoji unutar LGBT zajednice vidljiv je i po tome što Niš, kao jedan od najvećih gradova u Srbiji nema nijednu LGBT organizaciju koja transparentno, vidljivo i aktivno radi sa tamošnjom zajednicom i lokalnim institucijama.

Druga tema bila su registrovana partnerstva. Učesnici su bili jednoglasni u zaključku da je posle Parade ponosa, pitanja registracije istopolnih parova naredna velika tema. Iako ne postoje pravne barijere koje bi ometala usvajanje jednog ovakvog zakona, brojne predrasude koje postoje u društvu stvaraju pogodno tlo za političku manipulaciju i stvara se utisak da je celokupno društvo protiv rešavanja ovog problema. Registracija istopolnih partnerstava bi pomogla da se reše neka elementarna pitanja parova kao što su: pravo na nasledstvo, pravo na osiguranje i zajedničku imovinu.

Parada ponosa Beograd je, svakako, najveći događaj kojim se ukazuje na položaj LGBT zajednice i njenih prava. Ipak, kako smatraju učesnici debate, Niš još uvek nije spreman za ovakav događaj jer ne postoje autentične LGBT inicijative koje bi se bavile organizacijom ovog događaja. Kako je procenjeno, biće potrebno još nekoliko godina da Parada u Beogradu postane sasvim uobičajeni događaj. Niške nevladine organizacije koje su učestvovale u diskusiji naglasile su da su ljudska prava nedeljiva i da će one pružiti solidarnu podršku svim LGBT inicijativama u Nišu pa i organizaciji lokalne Parade ponosa.