Parada ponosa Beograd je u sklopu svog programa pod nazivom „Razgovori sa zajednicom“ organizovala javnu tribinu na temu uključenosti mladih osoba u LGBT aktivizam. Na tribini su govorili mladi LGBT aktivisti: Kristina Kastelec, Tamara Škobo i Aleksandar Savić.

Učesnici tribine su zaključili da među mladim LGBT osobama postoji motivacija da se bave aktivizmom i da se bore za svoja prava, ali da je jedan od najvećih problema što ih postojeće LGBT organizacije odbacuju i ne pružaju im mnogo mogućnosti da realizuju njihove ideje. Takođe, postoji izražen generacijski jaz između onoga što rade postojeće LGBT organizacije sa onim što je potreba LGBT zajednice, posebno mladih ljudi u okviru nje, ocenili su učesnici debate.

Kao glavne probleme, učesnici su naveli i nevidljivost LGBT zajednice van velikih centara kao što su Beograd, Novi Sad i Niš, s obzirom da u drugim gradovima ne postoje ni organizacije ni inicijative koje se bave pitanjem LGBT prava, ili postoje takozvane „fantomske“ organizacije čiji se rad na terenu uopšte ne vidi i nije od koristi za LGBT zajednicu. Takođe, van većih gradova, LGBT mladi nemaju mogućnost da se upoznaju, udružuju i osnažuju jer pored velike socijalne distance, postoji i snažna netrpeljivost koja se iskazuje nasilnim ponašanjem prema LGBT osobama. Nedovoljno zaštićene i bez ikakve podrške lokalnih institucija, LGBT mladi se ne osećaju dovoljno jaki da reaguju u lokalnoj sredini i da podstiču inicijative.

Uprkos tome, jedan broj mladih LGBT osoba ne žele da odustane i koristi svaku priliku da bude deo društvenih promena i zalaže se za svoja prava, pa vrlo rado volontiraju na Paradi ponosa i drugim događajima koje prepoznaju kao važne za njihovu egzistencije.

Razgovori sa zajednicom su serija razgovora o važnim temama koje se tiču LGBT zajednice iznutra. Parada ponosa Beograd razgovore organizuje jednom mesečno. Aktuelna serija razgovora podržana je od strane Ambasade kraljevine Holandije u Srbiji.