Torbjorn JaglandPoštovani organizatori i učesnici,

Želim vam uspešnu i mirnu paradu ponosa u Beogradu 2015. godine.

Nadam se da će, kao i prošle godine, vlasti u Srbiji obezbediti potpunu saglasnost i poštovanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao visoka strana ugovornica, i odgovarajuće jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava.

Lezbijke, gej, biseksualne i transrodne osobe ne traže posebna prava, oni samo traže da se poštuju njihova ljudska prava i dostojanstvo kao bilo kojoj drugoj osobi, ukjučujući princip jednakosti i nediskriminacije prilikom ostvarivanja ovih prava, kao i slobodu govora, okupljanja i udruživanja.

Poruka parade ponosa je jednostavna i univerzalna : svako ima pravo da u miru izražava svoj identitet, bez nasilja i diskriminacije.

Savet Evrope nastavlja da pruža podršku u upražnjavanju ovih osnovnih sloboda. Ja sam zamolio šefa misije Saveta Evrope u Beogradu, Tima Kartrajta, da u moje ime učestvuje na vašim događajima i izrazi posvećenost vašem cilju.

S poštovanjem,

Torbjorn Jagland