Labris-01-

U beogradskom Medija centru danas, 23. aprila, sedam LGBT organizacija iz cele Srbije obeležilo je 25 godina aktivizma, predstavljanjem i potpisivanjem LGBT Platforme. Platformu su potpisale: Asocijacija Duga, Gayten-LGBT, Izađi, Labris, Queeria centar, Parada Ponosa Beograd i Siguran puls mladih.

Potpisivanje Platforme je jedan od najznačajnijih događaja u istoriji LGBT pokreta u Srbiji, ali i na Balkanu, a rezultat je jednogodišnjeg procesa konsultacija i analiza. Platforma je nastala iz potrebe LGBT zajednice da organizacije koje se bore za prava LGBT osoba u toj borbi budu jedinstvene, da definišu međusobnu saradnju, kao i saradnju sa drugim organizacijama koje su fokusirane na poštovanje, ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava.

Cilj Platforme je koordinisan rad LGBT organizacija na unapređenju kvaliteta života LGBT građana i građanki, u okviru tri prioritetne oblasti:

  1. Saradnja sa državnim organima i institucijama, kao i praćenje i unapređivanje njihovog rada.
  2. Izgradnja i osnaživanje LGBT zajednice, povećanje njene vidljivosti i uključivanje LGBT građana i građanki u društvene tokove i procese donošenja odluka.
  3. Rad sa opštom populacijom u cilju uspostavljanja dijaloga, smanjenja socijalne distance, homofobije, transfobije i drugih oblika diskriminacije.

Potpisivanjem Platforme, LGBT organizacije šalju društvu i institucijama poruku da postoje organizacije koje su saglasne u vezi sa suštinskim potrebama i opštim ciljevima LGBT zajednice, a LGBT osobama da se jedinstveno, organizovano i stalno radi na poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života svih građanki i građana.

Osim LGBT organizacija, Platformi su danas pristupile i organizacije YUCOM- Komitet pravnika za ljudska prava, Nacionalni demokratski institut, Hartefakt fond i Civil Rights Defenders, kao savetodavne članice. Ovoj inicijativi mogu da pristupe sve organizacije, neformalne grupe, pojedinci i pojedinke, koji prepoznaju vrednosti i ciljeve definisane u Platformi.

Tekst Platforme možete pročitati ovde:

Platforma_finalna verzija