Блиц_лого

 

Parada ponosa Beograd izražava duboku zabrinutost zbog današnje naslovne strane dnevnika „Blic“ sa natpisom „Glumac Goran Jevtić mi obljubio sina“. U tekstu koji se nalazi već na drugoj strani, čime se navodnom slučaju daje nedvosmisleno veliki značaj, navodi se da je poznati glumac pre nekoliko meseci u jednom pozorištu obljubio maloletnika.

Čitav tekst zasnovan je na krivičnoj prijavi koju je otac navodne žrtve podneo. Iako se u tekstu navodi da je celokupni „slučaj u fazi proveravanja“, sadržaj naslovne strane to pobija i proglašava Jevtića krivim. Ovim je ozbiljno prekršen Kodeks novinara Srbije koji poziva da se „poštuje pravilo pretpostavke nevinosti“ koje  „ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude”. Pored toga prekršeni su i međunarodni standardi koji garantuju pretpostavku nevinosti, kao i Ustav Srbije koji u članu 34. kaže „Svako se smatra nevinim za krivično delo dok se njegova krivica ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda.“

Pored toga, Parada ponosa Beograd smatra da ovakvi sadržaji mogu da utiču na produbljivanje stereotipa koji izjednačava pedofiliju sa istopolnom seksualnom orijentacijom, kao i da vode ka podizanju netrpeljivosti prema LGBT osobama, što neminovno pojačava socijalnu distancu i nasilja nad LGBT zajednicom.

Parada ponosa Beograd

22. oktobar 2014.