roma_pride_15_annuncio1

Tokom skupštine Roma Pride-a koja je održana krajem ove nedelje Sekretarijat rimskog Prajda doneo je odluku da sa Beograd Prajdom uspostavi trajnu i kvalitetnu saradnju koja za cilj ima podizanje vidljivosti LGBT zajednice i njenih problema kao i razmenu iskustava i praksi u afirmaciji LGBT prava.

U tekstu koje je Sekretarijat Roma Pride-a objavio stoji: ,,Prilikom učestvovanja  naše delegacije na istorijskoj manifestaciji  u Srbiji i susreta sa organizatorima/kama Beograd Pride-a ukazalo se na  zajedničke ciljeve, sinergije i mogućnosti saradnje kao i obavezu Roma Pridea-a da pruža podršku slobodi okupljanja zemljama  Istočne Evrope gde je LGBT zajednici ovo pravo često dovedeno u pitanje ili potpuno oduzeto. Radi seo  korenitom  zalaganju za ljudska prava,  sekularnost i kvalitet demokratije  koji se nas blisko tiče. ‘’