Organizacioni odbor Parade ponosa Beograd je zabrinut zbog vesti u
pojedinim medijima da je sednica Biroa za koordinaciju rada službi
bezbednosti na kojoj će se razmatrati eventualna zabrana Prajda, biti
održana tek večeras u 9 sati, što podseća na scenario koji smo imali
prošle godine.

Očekujemo od Biroa da proceni bezbednosnu situaciju, da sva lica i
organizacije koji predstavljaju pretnju budu odmah privedena pravdi
čime će se  stvoriti mogućnost za bezbedno održavanje Prajda, a država
će dokazati da poštuje Ustav koji nedvosmisleno garantuje pravo na
slobodu mirnog okupljanja i zaštitu ljudskih i manjinskih prava svih
građana Srbije.

Beograd Prajd -Tim za odnose sa javnošću