ivantasovac

Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac razgovarao je sa predstavnicima Organizacionog odbora Parade ponosa Beograd Markom Ilićem i Bobanom Stojanovićem o unapređenju saradnje institucija i LGBT zajednice i pružio podršku održavanju ove manifestacije.
Predstavnici organizacionog odbora Parade ponosa Beograd pokazali su razumevanje za složenu situaciju u društvu, ali su istakli da je poštovanje manjinskih prava tekovina modernog društva i da je neophodno stvarati uslove za njihovo unapređivanje.

Saglasan sa njihovim zapažanjima, ministar Tasovac je ocenio da bi ličnim primerom trebalo da pokažemo toleranciju na delu i najavio da će svojim prisustvom na Paradi ponosa pružiti podršku pripadnicima LGBT zajednice.
Na sastanku je istaknuto da je neophodno garantovati slobodu okupljanja i bezbednost učesnicima Parade ponosa i zaključeno da su se stekli uslovi da Srbija, kao multikulturalna zemlja, uvaži i prihvati sve vidove različitosti. 
To podrazumeva i širenje svesti o postojanju LGBT zajednice i prihvatanje njenih pripadnika kao sugrađana sa istim pravima.
Takođe je naglašeno da Ministarstvo kulture i informisanja ostaje otvoreno za saradnju, koja podrazumeva davanje ravnopravne mogućnosti svima, pa i LGBT zajednici, da svojim projektima aplicira za finansijsku podršku Ministarstva, u okviru redovnih javnih konkursa.