???????????????????????????????

Poverenica Nevena Petrušić razgovarala je sa članovima Organizacionog odbora „Parade ponosa 2014.“ Bobanom Stojanovićem i Markom Ilićem i pružila punu podršku održavanju svih aktivnosti planiranih za Nedelju ponosa, kao i same Parade 28. septembra.

Učesnici sastanka zajednički su se ocenili da će ova manifestacija biti prilika da država pokaže odlučnost u nameri da zaštiti ljudska prava, a društvo u celini kao i pojedinci i pojedinke, koliko su spremni da poštuju i uvaže pravo na različitost. Poverenica je izrazila spremnost da zajedno sa civilnim sektorom nastavi da radi na promociji ljudskih prava i iskorenjivanju predrasuda prema LGBT populaciji, i istakla veliki doprinos LGBT organizacija u izgradnji tolerantnog društva u kojem se poštuje raznolikost ljudskih identiteta. Boban Stojanović i Marko Ilić naglasili su važnost podrške Poverenika, jer je to jedan od načina podizanja poverenja LBGT zajednice u institucije države. Na sastanku je takodje bilo reči o daljoj saradnji, kao i o slučajevima diskriminacije čiji je osnov seksualna orijentacija, a koji su uspešno okončani u postupku pred Poverenikom. U razgovorima su učestvovale i šefica Kabineta Antigona Andonov i viša savetnica u Sektoru za unapređenje ravnopravnosti Nataša Petrović.