Sa LGBT_1

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za evropske integracije Jadranka Joksimović ukazala je danas u razgovoru sa predstavnicima organizacionog odbora „Parade ponosa“ na važnost obezbeđivanja uslova za ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava okupljanja i izražavanja.

Joksimović je istakla da je važno da naša zemlja, sa jedne strane, pokaže sposobnost za bezbedno izražavanje posebnosti, a sa druge strane i da je kao društvo spremna da toleriše i razume svačiju različitost.

U razgovoru je postignuta saglasnost o tome da je poštovanje manjinskih prava sastavni deo moderne demokratije i društva. 

Predstavnici organizacionog odbora „Parade ponosa“ istakli su da imaju razumevanja za ukupnu situaciju u društvu, kao i za činjenicu da za državu postoje prioritetniji problemi za rešavanje, ali i ocenili da to ne umanjuje potrebu za zaštitom i unapređenjem ljudskih prava.